OchronaKonwojowanieSystemyantywłamaniowe i przeciwpożaroweUsługi detektywistyczneTelewizja przemysłowaMonitoring
Skontaktuj się z nami
Dowiedz się więcej o firmie
Firma Agencja Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych "CERBER" została założona 1 grudnia 1993 roku przez emerytowanego nadkomisarza policji, pełniącego przez wiele lat funkcj? kierownicz? w wydziale kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnowie Zygmunta Wojdy?o, posiadaj?cego licencj? detektywa. W roku 1995 przekszta?ci?a si? w spó?k? cywiln? w której od roku 2007 udzia?owcem jest oprócz Zygmunta Wojdy?o tak?e Mariusz Wojdy?o, zatrudniony w firmie od roku 1994, posiadaj?cy wpis na list? kwalifikowanych pracowników ochrony. 

Agencja Ochrony Osób, Mienia i Us?ug Detektywistycznych „CERBER" s.c. prowadzi dzia?ano?? na podstawie Koncesji wydanej jej przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji w n/w zakresie:

FIZYCZNA OCHRONA OSóB I MIENIA

US?UGI OCHRONNE:
 • Obiektów przemysłowych, handlowych, gastronomicznych,
 • Mieszkań, domków jednorodzinnych, obiektów w budowie i innych,
 • Galerii, wystaw i innych ekspozycji,
 • Konferencji, zjazdów, kongresów,
 • Osób indywidualnych i grup wieloosobowych,
 • Imprez artystycznych, sportowych, uroczystości rodzinnych i innych,
 • Dyskotek, koncertów.

  KONWOJOWANIE:
 • Wartości pieniężnych, bi?uterii,
 • Dzieł sztuki, przedmiotów wartościowych,
 • Inkasa sklepowego transportem własnym lub zleceniodawcy.


  TECHNICZNA OCHRONA OSóB I MIENIA

  SYSTEMY:
 • Antywłamaniowe, antynapadowe i p.po?
 • Kontrola dostępu,
 • TV przemysłowa,
 • Projektowanie, montaż i konserwacja powy?szych.

  MONITOROWANIE SYGNAŁóW ALARMOWYCH :
 • Napadu i włamania
 • Pożaru, powodzi i gazu,
 • Zdrowia i innych zagro?e?.


  USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

  POSZUKIWANIE
 • Skradzionych pojazdów, przedmiotów wartościowych i osób zaginionych
  OBSERWACJE:
 • Osób, obiektów
  WYWIADY:
 • Gospodarcze, majątkowe i inne

  ZAPEWNIAMY - DYSKRECJĘ - SKUTECZNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

  CZYNNE 24 GODZINY NA DOBĘ
 • Wszelkie prawa zastrzeżone dla Cerber S.C.
  wykonanie: REDRUK.pl